სწრაფი რეგიონული განვითარება იმერეთსა და კახეთში

განხორციელდა ტრენინგი თემაზე ,,ორგანიზაციული განვითარების გეგმის მნიშვნელობა და შინაარსი”.

დამწყები ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის მოხდა გაზიარება და მსჯელობა ორგანიზაციული განვითარებისგეგმის მნიშვნელობაზე და არსებულ შესაძლებლობებზე.