გამოცდილების გაზიარება

2019 წლის 23 აგვისტოს სათემო ფონდი ლელი გამოცდილების გაზიარების მიზნით ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი – ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი /Kazbegi Development Group – Kazbegi Local Action Group მასპინძლობს.

ინგლისური ენის კურსი

ინგლისური ენის სასწავლო ჯგუფებში რეგისტრირებული 8 -დან _ 16-წლამდე  ასაკის მოსწავლეების და მათი მშობლების საყურადღებოდ.
2019 წლის  6 სექტემბერს, 14:00 საათზე სხვადასხვა ასაკობრივ  ჯგუფებში რეგისტრირებული მოსწავლეების და მათი მშობლებისთვის განხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრა სასწავლო პროცესის დასაგეგმად. უნდა შეთანხმდეს მეცადინეობის ფორმატი, სასწავლო დღე და ხანგრძლივობა.