საინფორმაციო შეხვედრა ჭრა-კერვის კურსისთვის

2020 წლის  9 ოქტომბერს, 11:00 საათზე ჭრა–კერვის კურსის ახალ ჯგუფში ჩართვით დაინტერესებული ადამიანიებისთვის დაგეგმილია საინფორმაციო შეხვედრა. დაინტერესებულ პირებს შეხვედრაში მონაწილეობა შეუძლიათ  რეგისტრაციის გარეშეც. კურსის მიმდინარეობა დაიწყება 12 ოქტომბერს. კურსს გაუძღვება მარიამ ტაბახმელაშვილი

გამოცდილების გაზიარება

2019 წლის 23 აგვისტოს სათემო ფონდი ლელი გამოცდილების გაზიარების მიზნით ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი – ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი /Kazbegi Development Group – Kazbegi Local Action Group მასპინძლობს.

ინგლისური ენის კურსი

ინგლისური ენის სასწავლო ჯგუფებში რეგისტრირებული 8 -დან _ 16-წლამდე  ასაკის მოსწავლეების და მათი მშობლების საყურადღებოდ.
2019 წლის  6 სექტემბერს, 14:00 საათზე სხვადასხვა ასაკობრივ  ჯგუფებში რეგისტრირებული მოსწავლეების და მათი მშობლებისთვის განხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრა სასწავლო პროცესის დასაგეგმად. უნდა შეთანხმდეს მეცადინეობის ფორმატი, სასწავლო დღე და ხანგრძლივობა.