ტრენინგი თემაზე ,,ორგანიზაციული განვითარების გეგმის მნიშვნელობა და შინაარსი”

განხორციელდა ტრენინგი თემაზე ,,ორგანიზაციული განვითარების გეგმის მნიშვნელობა და შინაარსი”.

დამწყები ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის მოხდა გაზიარება და მსჯელობა ორგანიზაციული განვითარებისგეგმის მნიშვნელობაზე და არსებულ შესაძლებლობებზე.

ტრენინგი თემაზე ,,სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმის მნიშვნელობა და მომზადების ტექნიკები“.

19-20 მარტს ცენტრში გაიმართა ტრენინგი ,, სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმის მნიშვნელობა და მომზადების ტექნიკები“. ტრენინგის მონაწილეები იყვნენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ლიდერები და მოხალესები.