სემინარი ,,ჰუმანური პედაგოგიკის“ საკითხებზე
სემინარს ესწრებოდნენ საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა წარმომადგენლები. შეხევდრის მიზანი ჰუმანური პედაგოგიკის იდეების წინ წამოწევა და პოპულარიზაციაა საქართველოში. შეხევდრის ინიციატორი ჰუმანური პედაგოგიკის საქართველოს ასოციაცია იყო.


 

 

  

 

 Picture

 

 

"
Copyright (c) 2011 Leli.Ge - All Rights Reserved