შეხვედრა ,,ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ წარმომადგენლებთან.
ლელიანის თემის მოსახლეობასთან განხორციელდა შეხვედრა ,,ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ წარმომადგენლებთან.
ქეას წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცვნეს პროექტის ,,სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება საქართველოში“ მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ ინფორმირება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების და შესაძლებლობების პრეზენტაცია.

 

 

  

 

 Picture

 

 

"
Copyright (c) 2011 Leli.Ge - All Rights Reserved